2012. február 14., kedd

Lebenslauf

Persönliche Daten:

Name: Zsuzsa Kata Szentes
Ständige Wohnbevölkerung: 8051, Sárkeresztes Bem Strasse 23. Hungary
Familienstand: ledig
Geburtsdatum: Székesfehérvár, 1982. 01. 08.
Web: www.susanna-ottokart.hu
www.kateydesignhu.blogspot.com

Kontakt:
Mobil: +36-30 622-7368
E-Mail -Adresse: kataszentes@gmail.com
                           kateydesign@gmail.com

Berufliche Erfahrung:
2003-2004: Kommunikation, pädagogische Ausbildung, Orfű
Berufsbezeichnung: Silicatforschung Porzellan und Keramik -Design - und
maker Künstler, Designer, Künstler.
Zeichnung - eine visuelle Kultur, und der Lehrerbildung,
Skulpturen, Keramik und Kunstgeschichte Lehrer.
Wesentliche Aufgabenund Aktivitäten:
Das Bewusstsein der Künste Studenten.
Weitere wichtige Aufgaben und Ziele:
Zeichnung - Umwelt und visuelle Kultur-und Kunstgeschichte
Unterrichten aller Schüler eine allgemeine
Erstellen Kultur der Künste.
Weitere berufliche Tätigkeiten: Vorbereitung der Bildenden Künste, angewandte Kunst und Design, Konstruktion und Fertigung.
Ausbildung: Erste Keramik-Experte Zweite Zwei postsekundären Abschluss in 
(Porzellan Künstler, Designer und Hersteller, Designer-Grad, Zeichnen und visuelle Kultur Lehrer an der Graduierung) 
Dritte NTR ECDL-Zertifikat 
Ausbildung:
1996-2000 Bildungseinrichtung:
Lakeside High School in Székesfehérvár und
Arts Secondary School 
Spezialisierung:
Keramik-Designer und Hersteller 
Name der Qualifikation:
Ceramic 2001-2007 

Bildungseinrichtung:
Moholy - Nagy University of Art, MOME
Silicatforschung Fachbereich Design Spezialisierung
Silikat-Designer, Designer, Porzellan Handel 
Name der Qualifikation:
Porzellan-Design - Hersteller und Künstler, Designer 
2003-2008 Bildungseinrichtung:
Moholy - Nagy University of Art, MOME
Institut für Lehrerbildung 
Spezialisierung:
Zeichnen und visuelle Kultur Lehrer an 
Name der Qualifikation:
Zeichnen und visuelle Kultur und Bildung
Professor für Kunstgeschichte 

Stellenangebote: 
2007-2008: Székesfehérvár, Matthias Corvinus School of Economics
Berufsbezeichnung:
Zeichnung - und Professor für Kunstgeschichte
2008: Budapest, Stadtzentrum Training Workshop, erweiterte Zeichnung und freie Schule 
Berufsbezeichnung:
Zeichnung - Maler, Bildhauer und Professor für Kunstgeschichte
2008: Budapest, Budai Gymnasium 
Berufsbezeichnung:
Zeichnung - und Professor für Kunstgeschichte 
2012- : Székesfehérvár, Tóparti Gymnasium und Scool of Art

Sprachen: 
Sprachen:
Deutsch Sprachniveau: Mittelstufe A und B
Englisch Sprachniveau: Grundstufe A und B


EDV-Kenntnisse: NTR

CV

Personal data:

Name:  Zsuzsa Kata Szentes
Address 1: 8051, Sárkeresztes 23 Bem street
Marital status: single
Date of birth: Székesfehérvár, 08/01/1982
Web site: www.susanna-ottokart.hu
www.kateydesignhu.blogspot.comContact:
Mobile: +36-30 622-7368
e-mail address: 
kataszentes@gmail.com
kateydesign@gmail.com


Professional experience:
Name of qualification:
Ceramic 2001-2007Education:
1996-2000 Educational institution:Lakeside High School in Székesfehérvár andArts Secondary School Specialization:Ceramic designer and maker 
2003-2004: Communications, pedagogical training, Orfű
Job title: Silicate porcelain and ceramic design - and
maker artist, designer, artist.
Drawing - a visual culture, and teacher educators,
sculpture, ceramics and art history teacher.

Main tasks and activities:
The awareness of the arts students.

Other important tasks and objectives:
Drawing - environment and visual culture and art history
teaching all students a general
Creating culture of the arts.

Other professional activities: Preparation of fine arts, applied art and design, construction and manufacturing.
Education: First Ceramics expert Second Two post-secondary degree in (porcelain artist, designer and maker, designer degree)
Drawing and visual culture teacher at graduation
Third NTR ECDL certificate (intermediate computer skills)


Educational and qualifications:
Moholy-Nagy University of Art, MOME
Silicate Department of Design Specialization
Silicate designer, designer, porcelain trade

Name of qualification:
Porcelain Design - maker and artist, designer

2003-2008 Educational institution:
Moholy - Nagy University of Art, MOME
Department of Teacher Training

Specialization:
Drawing and visual culture teacher at

Name of qualification:
Drawing and visual culture and educational
art history professor


Jobs: 
2012- : Székesfehérvár, Tóparti High School and Cultural Center
Job title: 
Drawing - and Art history professor
2008: Budapest, Downtown Training Workshop, advanced drawing and free school
Job title: Drawing - painter, designer, sculptor and professor of art history

2008: Budapest, Castle High School
2007-2008: Székesfehérvár, Matthias Corvinus School of Economics
Job title:
Drawing, designer - and art history professor


Language competence: 

German: Intermediate lever language exam (A+B)
English: Elementary lever knowledgeComputer skills: NTR

Önéletrajz

Személyes adatok:

Név:                            Szentes Kata Zsuzsa
Állandó lakóhely:          8051, Sárkeresztes Bem utca 23.
Családi állapot:             Hajadon, egyedülálló
Születési hely, idő:        Székesfehérvár, 1982. 01. 08.
Magamról: www.susanna-ottokart.hu
                www.kateydesignhu.blogspot.com

Elérhetőségek:       
mobil:  +36-30 622-7368
e-mail cím:
Szakmai tapasztalat:
2003-2004: Kommunikációs, pedagógiai tréning, Orfű
Munkakör: Szilikátipari porcelán - és kerámiatervező - és  
                     készítő iparművész, designer, művész.
                     Rajz - és vizuális kultúra nevelő tanár,
                     szobrász, kerámia és művészettörténet tanár.

Főbb feladatok,és tevékenységek:
                     A művészetek megismertetése a tanulókkal.

További fontos feladatok és célok:
                     Rajz - és vizuális környezetkultúra és művészettörténet
                     tanítása, minden tanuló általános
                     műveltségének megteremtése a művészetek terén.

Egyéb szakmai tevékenységek: 
Képzőművészeti alkotások készítése, valamint iparművészeti tárgyak tervezése, kivitelezése és gyártása.

Végzettség:
1. Kerámia szak
2. Két felsőfokú egyetemi diploma
(porcelántervező - és készítő iparművész, designer diploma,
 rajz-és vizuális kultúra nevelőtanár diploma)
3. Ecdl okj-s bizonyítvány 

Tanulmányok:
1996-2000: Oktatási intézmény neve:
                    Székesfehérvári Tóparti Gimnázium - és
                    Művészeti Szakközépiskola

Szakirány:
                      Kerámia tervező és készítő

A végzettség megnevezése :
                      Kerámikus

2001-2007: Oktatási intézmény neve:
                      Moholy - Nagy Művészeti Egyetem, MOME
                      Szilikátipari Tervező Tanszék Szakirány
                      Szilikátipari tervező, designer, porcelán szak

A végzettség megnevezése:
                      Porcelántervező - és készítő iparművész, designer

2003-2008:  Oktatási intézmény neve:
                      Moholy - Nagy Művészeti Egyetem, MOME
                      Tanárképző Tanszék

Szakirány:
                      Rajz - és vizuális kultúra nevelő tanár

A végzettség megnevezése:
                      Rajz - és vizuális kultúra nevelő és
                      művészettörténet tanár

Munkahelyek:

2007-2008: Székesfehérvár, Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakközépiskola
Munkakör:
                       Rajz - és művészettörténet tanár

2008-tól: Budapest, Belvárosi Képzőműhely, felsőfokú rajz- és szabadiskola
Munkakör:
                       Rajz - festő, szobrász és művészettörténet tanár

2008-2012: Budapest, Budai Középiskola
Munkakör:
                       Rajz - és művészettörténet tanár
2012- : Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
Munkakör: Rajz -és vizuális kultúra nevelő tanár, művészetek, művészettörténet, népművészet, kerámia tanár

Nyelvtudás:
Nyelvismeret:                                           Német
Nyelvismeret szintje:                                 Alapfok A és B és Középfok A és B
                                                                Angol
Nyelvismeret szintje:                                 Alapfok A és B

Számítógépes ismeretek:
okj - s, középfokú ismeretek
(ECDL számítógépes bizonyítvány)